Görsel Sanatlar

Okulumuzda görsel sanatlar dersinde; görsel sanatlar ile ilgili bilgileri kazandırmak, sanatsal yaratıcılığı geliştirmek, sanat eserleri üretmelerini sağlamak amacıyla bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirmek, estetik duyarlılık hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, öğrencilerde görsel eğitim yoluyla yaratıcı bir düşünce yapısı oluşturmak, çevresini sorgulayıp eleştiren, düşünen ve yargılarda bulunabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda, öğrencilerimize yaratıcı düşüncelerini esere dönüştürecekleri, bireysel ve grup çalışmaları yapabilecekleri bir seramik ve resim atölyesi oluşturarak yeteneklerinin farkına varmalarına ve yaratıcı davranışlar geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz; kara kalem temel çizim teknikleriyle başlayıp bir nesnenin, figürün nasıl çizileceğini, tonlama ile hacmin oluşmasını, temel perspektif ile yüzey üzerinde derinliğin nasıl oluşacağını öğrendikten sonra sanat tarihinden örneklerle sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi edinirken röprodüksiyon çalışmalarıyla bir eserin incelemesini derinlemesine tecrübe edeceklerdir. Ayrıca öğrencilerimize renk analizi, kompozisyon bilgisi, denge, oran-orantı, proporsiyon bilgilerinin verilmesinin yanı sıra seramik çalışmalarıyla üç boyutlu heykeller ve fonksiyonel sanat hakkında da özgün üretimler gerçekleştirecekleri atölyeler sağlanmaktadır.