İlkokul Eğitim Sistemi

İlkokul

Çocuklarımızın farklı özellikleri olduğunu biliriz.  Uyguladığımız program ve yöntemlerle çocuklarımızın performanslarını gösterebilecekleri fırsatlar sağlayarak; yetkinliklerini, yeteneklerini, çok yönlü becerilerini ve bireysel kimliklerini geliştiririz.

BJK Kabataş Vakfı İlkokulunda, global değişimlerle birlikte bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına göre tanımlanmış, uzman eğitim yöneticileri ve öğretmen kadrosu tarafından MEB müfredatı kapsamında özel içerikler ile hazırlanmış Değer Temelli, Tematik, Bütünsel Eğitim Modelimiz ile çocuklarımızın temel eğitimini tamamlayarak ortaokul kademesine geçişi hedeflenir.

BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokul öğrencisi;

  • Ana dili doğru ve etkin kullanan,
  • Ana dilinden farklı en az iki dili daha konuşabilen,
  • Matematiksel düşünme becerilerini geliştiren,
  • Gelişim düzeyleri kapsamında entellektüel birikime sahip,
  • Enstrüman çalabilen,
  • En az bir spor branşında kendini geliştiren,
  • Kodlama dili bilen,
  • 21. Yüzyıl becerileriyle donatılmış,

değerlerini geleceğe taşıyarak yarınlar yazan bireyler olarak yetişir.

Başvuru Formu