İlkokul Eğitim Sistemi

İlkokul

Bjk-Kabataş Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış, zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiş bir eğitim öğretim programını hayata geçirmektedir.  Bjk-Kabataş Vakfı Özel İlkokulu programımız, öğrencilerimize öğrencinin her yönden gelişimini destekleyeceğini taahhüt  eder. Akademik gelişimin yanı sıra programımızın özünde çocuklarımıza, öğrenme sevgisi ve merak temelli iç motivasyon sağlamak ve çocukta öz farkındalık yaratmak vardır.

Öğrencilerimiz, erdemli insan olma yolunda, yüzyıllık camialarımızın, BJK ve KABATAŞ değerlerini muhafaza ederek geleceğe taşıyan, bütün canlılara duyarlı, doğaya saygılı, sorumluluk sahibi, disiplinli ve mutlu bireyler yetiştirilir.

Eğitim programımız, çocuklarımızın hayal güçlerinin en canlı olduğu dönemlerden biri olan ikinci çocukluk döneminde, onların yaratıcı ve üretken yönlerini beslerken farklı bakış açılarını anlayıp, geliştirmelerini sağlayan bir formda hazırlanmıştır.

Tematik öğrenme, öğrencilerin bilimsel ve araştırmacı düşünceyi hayat biçimi haline getirmesinde önemli bir yoldur. Bu yolda doğru insan olmanın erdemlerine sahip, bilgi transferi yapabilen, disiplinli ve mutlu bireyler yetiştirilir.

Öğrencileri 21.yüzyıl becerilerine uyumlu, teknolojiye hakim, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi hayat biçimi haline getiren, proje tabanlı düşünüp üretebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir akademik program uygulanmaktadır. Bu minvalde, öznel müfredatımızı farklı kılan kriterlerden biri de GEMS etkinliklerimizdir.

 GEMS (Great Explorations in Math and Science)  özel bir eğitimdir. İlk kez Kaliforniya Üniversitesi’nde uygulanmıştır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. GEMS programıyla erken ve ikinci çocukluk döneminde öğrencinin zihninde soyut kalan bir takım sayısal kavramları, özel GEMS laboratuvarımızda uyguladığımız eğlenceli aktivitelerle birlikte öğrencilerimizin keşfederek somutlaştırılmasını sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri bir bütün olarak değerlendirilir. Sanat ve sporu hayatının bir parçası haline getirmiş, iki yabancı dili etkin kullanabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Bu bağlamda, 6 gün yaşayan bir okul olarak; öğrencilerimize cumartesi günleri, doğa, bilim, sanat, spor ve teknoloji kategorilerinde bir çok kulüp etkinlik yoluyla sosyal yönlerini geliştirme fırsatı sunuyoruz.

2021-2022 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin eksik öğrenme kazanımlarına ilişkin belirlenen program (Tamamlama-Geliştirme Çalışmaları) çerçevesinde öğretmenler ile sürekli iletişim halinde bulunularak ilgili kazanımları tespit ediyoruz. Etüt dersleri özellikle öğrencilerin eksik kazanımlarına yönelik ve önemli noktaların konu üzerinden tekrar edilmesi ya da konu pekiştirme pratiği olarak işleniyor.

Öğrencilerin aktif olarak katılacakları, WEB 2.0 araçları ve dijital öğrenme platformları ile desteklenen ders içerikleri tasarlayarak derslerden tüm öğrencilerimizin üst düzeyde verim alması için önlemlerimizi alıyoruz.

Bjk-Kabataş Vakfı İlkokulunda öğrencilerimiz yoğun bir İngilizce ve Almanca eğitimi ile birlikte, STEM, Görsel Sanatlar, GEMS, Drama, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Yaratıcı Drama, Halk Dansları gibi uygulamalı dersleri de keyifle takip ediyorlar.

Ölçme ve Değerlendirme uygulamalarına da büyük önem verilen uzaktan eğitim programımız kapsamında İlkokulumuzda kazanım değerlendirme çalışmaları ders bazında öğretmenlerimiz tarafından uygulanıyor ve bu çalışmalar sonucunda öğrencilerin ders dışı saatlerde küçük grup ya da bireysel olarak katılım sağladıkları tamamlama geliştirme çalışmaları planlanıyor. Bu çalışmalar bünyesinde öğrencilerimiz, geliştirilmesi ya da tamamlanması gereken kazanımlar noktasında destekleniyor.

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanabilmesi için tüm kademelerde dersler bazında temalara uygun olarak seçilen kitaplar okunuyor. Yazar paylaşım günleri organize ediliyor.

 

Başvuru Formu