İlkokul Eğitim Sistemi

İlkokul

BJK – Kabataş Vakfı İlkokulunda eğitim programı, global değişimlere uyumlu, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına göre planlanmış, ilgi ve yeteneklerine dayalı, onların üst düzey düşünme becerilerini destekleyecek duyarlılıkta özel içeriklerle yürütülür. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri bir bütün olarak değerlendirilir. Sanat ve sporu hayatının bir parçası haline getirmiş, iki yabancı dili etkin kullanabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Okulumuzda IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulanır. PYP Programı, öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaya teşvik eder. PYP Programının en önemli özelliği disiplinler üstü temalara sahip olmasıdır.

Tematik öğrenme, öğrencilerin bilimsel ve araştırmacı düşünceyi hayat biçimi haline getirmesinde önemli bir yoldur. Bu yolda doğru insan olmanın erdemlerine sahip, bilgi transferi yapabilen, disiplinli ve mutlu bireyler yetiştirilir.

Bir ve ikinci sınıflarımızın eğitim programı ve sınıfların fiziksel özellikleri anaokulunun devamı niteliğindedir. Amacımız, öğrencilerin yumuşak bir geçişle alıştıkları sıcak ve samimi ortamda eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmeleridir.

BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokul öğrencisi;

  • Ana dili doğru ve etkin kullanabilen
  • İngilizce ve Almancayı günlük yaşantısında kullanabilen
  • Gelişim düzeyleri kapsamında entelektüel birikime sahip
  • Enstrüman çalabilen
  • Yaratıcı
  • Problemlere farklı çözüm yolları geliştirebilen
  • İş birliği yapabilen
  • İletişim becerisi yüksek
  • Sorumluluklarını yerine getiren

değerlerini geleceğe taşıyarak yarınlar yazan bireyler olarak yetişir.

Başvuru Formu