Ortaokul Eğitim Sistemi

Ortaokul

Başarı ve sürekli gelişim odaklı, güven ve doğruluk değerleri üzerine kurulmuş BJK – Kabataş Vakfı Özel Ortaokulunda; bireysel farklılıklarını, yeteneklerini ve güçlü yönlerini keşfedip geliştiren, entelektüel birikime sahip, sanat ve sporu hayatının bir parçası haline getirmiş çok yönlü öğrenciler yetiştiririz.

Öğrencilerimizi bir üst eğitim kademesine hazırlamak amacıyla, hazır bulunuşluk sınavı ile tespit ettiğimiz, alt sınıflardan gelen eksikliklerini giderme çalışmaları yapar, bireysel farklılıklara göre yapılandırılmış ders içeriklerimiz ve tamamlama geliştirme programlarımız ile onları destekleriz.

BJK Kabataş Vakfı Okulları  Özel Ortaokul Öğrencisi;

 • Ana dilini doğru ve etkin etkin kullanabilen
 • İngilizce ve Almancayı içselleştirmiş ve hayatının bir parçası haline getirmiş
 • Entelektüel birikime sahip
 • Analitik düşünme becerileri gelişmiş
 • Ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda kendini gösterebilen
 • Enstrüman çalabilen
 • En az bir spor branşında kendini geliştiren
 • Yaratıcı
 • Problemlere farklı çözüm yolları geliştirebilen
 • İş birliği yapabilen
 • İletişim becerisi yüksek
 • Sorumluluklarını yerine getiren

değerlerini geleceğe taşıyarak yarınları yazan bireyler olarak yetişir.

Başvuru Formu