Anaokulu Eğitim Sistemi

Anaokulu

Çocuklarımızın farklı özellikleri olduğunu biliriz.  Uyguladığımız program ve yöntemlerle çocuklarımızın performanslarını gösterebilecekleri fırsatlar sağlayarak; yetkinliklerini, yeteneklerini, çok yönlü becerilerini ve bireysel kimliklerini geliştiririz.

Bilişsel ve duyusal süreçlerde oyun oynayarak  öğrenme çocuklar için çok önemlidir. Erken yaşlarda merak ederek, oyun oynayarak keşfeder, öğrenir beceri geliştirirler. Çocuklarda aktif öğrenme süreci deneyimleme sayesinde anlamlı ve kalıcı öğrenmeye dönüşür.

Uzman eğitim kadroları ve Akademik koordinatörler ile birlikte Anaokulu ve İlkokul programlarımız birlikte eklektik ve eşgüdümlü olarak birlikte yönetilir. Çocuklarımızın, Değer Temelli, Tematik, Bütünsel Eğitim Modelimiz ile ilkokul kademesine geçişi hedeflenir.

BJK Kabataş Vakfı Okulları Anaokul öğrencisi;

  • Kendini ana dilinde doğru ifade edebilen
  • Öz bakım becerileri gelişmiş,
  • Oyunla öğrenen,
  • Hayal gücü gelişmiş
  • Ritim duygusu gelişmiş,
  • Bedensel ve fiziksel gelişmiş,
  • Kodlama eğitimine giriş seviyesinde,
  • Problemlere farklı çözüm yolları geliştirebilen,

değerlerini geleceğe taşıyarak yarınlar yazan bireyler olarak yetişir.

Başvuru Formu