Anaokulu Eğitim Sistemi

Anaokulu

Çocuklarımızın birbirinden farklı mizaçlara sahip olduğunu, öğrenmeye ve keşfetmeye büyük heves duyduklarını biliyoruz. Uyguladığımız program ve yöntemlerle çocuklarımızın hayal güçlerinden yola çıkarak onlara performanslarını gösterebilecekleri fırsatlar sunuyoruz. İlgi, yetenek ve becerilerini geliştiriyor, onlara yeni dünyaların kapılarını açıyoruz.

Okulumuzda, BJK-Kabataş Vakfı değerleriyle hazırlanan ‘İyi İnsan’ yetiştirmenin merkezde olduğu eğitim programımız ile yaratıcı ve sorgulayıcı bir zihne, geniş dünya görüşüne sahip; insan haklarına değer veren, kendisine, çevresine ve farklılıklara duyarlı dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Çift dilli eğitim programımızla öğrencilerimizin beş temel gelişim alanı olan bilişsel, sosyal – duygusal, öz bakım, dil ve motor gelişimlerini destekliyoruz. Aktif öğrenme süreci ve deneyimleme ile öğrenmeyi anlamlı ve kalıcı hale dönüştürüyoruz.

Öğrencilerimizin sosyal hayata güvenle katılabilecekleri iyi planlanmış eğitim ortamlarında, oyunlar yoluyla akademik gelişimlerinin desteklenmesini sağlıyor; onlara kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için en temel değerler olan öz güven ve öz denetim becerilerini kazandırıyoruz.

Uzman eğitim kadromuz ile birlikte Anaokulu ve İlkokul programlarımız eş güdümle yönetilir.

BJK – Kabataş Vakfı Okulları Özel Anaokuluna 36 aylıktan itibaren öğrenci kabul edilir.

BJK Kabataş Vakfı Okulları  Özel Anaokul öğrencisi;

  • Kendini ana dilinde doğru ifade edebilen,
  • İngilizceyi günlük yaşantısında kullanabilen,
  • Öz bakım becerileri gelişmiş,
  • Hayal gücü gelişmiş,
  • Ritim duygusu gelişmiş,
  • Problemlere farklı çözüm yolları geliştirebilen,
  • İş birliği yapabilen,
  • İletişim becerisi yüksek,
  • Sorumluluklarını yerine getiren

değerlerini geleceğe taşıyarak yarınlar yazan bireyler olarak yetişir.

Başvuru Formu