Rehberlik Servisi

BJK – Kabataş Vakfı Lisesi Rehberlik Birimi, öğrencileri tanıyıp duygusal, sosyal ve akademik olarak öğrencileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Rehberlik Servisi, “Önleyici ve Destekleyici Rehberlik” anlayışıyla gizlilik çerçevesi sınırları içerisinde öğrenciyi yargılamadan, koşulsuz olarak dinlemekte ve öğrenciye gerekli desteği sağlamaktadır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

 • Oryantasyon Programı
 • Öğrenci ve Veli Tanıma Çalışmaları
 • Bireysel Görüşmeler (Her öğrenci ile her dönem en az bir defa görüşme yapılır.)
 • Envanter Uygulamaları (Bilişsel ve gelişim testleri)
 • Ergenlik Dönemi Özelliklerine Uyum Sağlama ve Baş Edebilme Becerilerini Geliştirme
 • Mindfulness- Bilinçli Farkındalık Uygulamaları
 • Öğrenci Grup Çalışmaları (İhtiyaca yönelik)
 • Benlik Saygısını Geliştirme
 • Problem Çözme Becerilerini Geliştirme
 • Toplumsal Değerleri Kazandırma
 • Olumlu Akran İlişkileri Geliştirme
 • Ders Çalışma Alışkanlıklarını Değerlendirme
 • Kaygı
 • Zaman Yönetimi
 • Belli Periyotlarla Gerçekleştirilen Sınıf İçi Çalışmalar
 • Gelişim Değerlendirme Görüşmeleri
 • Motivasyon
 • Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları
 • Öğrencinin Sahip Olduğu Potansiyeli En Üst Seviyede Ortaya Koyabilmesini Sağlama
 • Akademik ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları
 • Mesleklerin Tanıtımı
 • Öğrencinin İlgi ve Yönelimlerini Keşfetmesini Sağlama

Velilere Yönelik Çalışmalar:

 • Veli Grup Çalışmaları
 • Veli Seminerleri
 • Bireysel Veli Görüşmeleri
 • Veli Toplantıları

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

 • Sınıf öğretmenleri ile öğrencilerin gelişiminin konuşulduğu düzenli olarak gerçekleştirilen görüşmeler
 • Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda bulunan öğretmenlerle çalışmaların planlanması
 • Bölümler arası iş birliği
 • Bireysel görüşmeler
 • İhtiyaçlar doğrultusunda seminerler

• Öğretmen toplantıları