Rehberlik Servisi

ANAOKULUNDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

BJK Kabataş Vakfı Okullarında öğrencilerimizin; iletişim becerileri gelişmiş, sorumluluk alabilen, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri yüksek, evrensel değerlerin farkında olan bireyler olarak yetişmesini hedefleriz. Bu hedef doğrultusunda; gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan PDR birimimiz ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal-duygusal ve psikolojik gelişimini takip ederiz

Anaokulunda öğrencilerimizle; 

 • Okula Uyum
 • Öğrenci ve Veli Tanıma
 • Gelişimsel Rehberlik
 • Test ve Envanter Uygulamaları (Bilişsel-Gelişimsel Hazırbulunuşluk Takibi)
 • El-Göz Koordinasyonu ve Küçük Kas Becerisi Geliştirme
 • Dikkat
 • Duyguları Tanıma ve Duygularını Düzenleme Becerisi Edinmelerini Sağlama
 • Olumlu Benlik Algısı ve Özgüven Geliştirme
 • Sosyal Beceri Kazandırma ve Akran İlişkisi Geliştirme
 • Mindfulness- Bilinçli Farkındalık Uygulamaları
 • Toplumsal Değerleri Kazandırma
 • İlkokula Hazırlık Becerilerini Geliştirme çalışmaları yaparız.

İLKOKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Eğitim felsefemiz doğrultusunda; PDR birimi olarak öğrencilerimizin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturur. Yaklaşım ve içerik olarak gelişimsel ve önleyici rehberlik programımız; öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 • Uyum
 • Öğrenci ve Veli Tanıma
 • Olumlu Davranış Kazandırma
 • Olumlu Akran İlişkileri Geliştirme
 • Problem Çözme Becerileri Geliştirme
 • Sorumluluk Bilinci Kazandırma
 • Kendini Tanıma ve İlgi Alanlarını Keşfetme
 • Duyguları Tanıma ve Uygun Yolla İfade Etme
 • Empati ve Duyarlılık Geliştirme
 • Ders Çalışma Alışkanlıkları Geliştirme
 • Sağlıklı Teknoloji Alışkanlıkları Kazandırma
 • Mindfulness- Bilinçli Farkındalık Uygulamaları
 • Düşünme Becerileri ve Dikkat Geliştirme Çalışmaları yapılır. Ayrıca bilişsel, sosyal ve duygusal çalışmalarla öğrencilerin gelişimin yaş grubuna göre takibi yapılır. (İhtiyaç durumunda ek çalışmalar da yapılır.)

ORTAOKULDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Ortaokul yılları, öğrencilerin büyüme kaygıları yaşadığı, oldukça değişken ve hızlı bir geçiş dönemidir. Bu döneme özgü gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir. Ortaokul PDR birimi; gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel almaktadır. Söz konusu dönemin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak çalışmalarını yürümeyi amaçlamaktadır.

Ortaokulda öğrencilerimizle;

 • Uyum
 • Öğrenci ve Veli Tanıma
 • Bireysel Görüşmeler
 • Kendini Tanıma, İlgi ve Değer Alanlarını Keşfetme
 • Olumlu Benlik Kavramı Kazandırma
 • Empati ve Duyarlılık Geliştirme
 • Olumlu Akran İlişkileri Geliştirme
 • Etkin Çalışma Alışkanlıkları Geliştirme
 • Sağlıklı Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Kazandırma
 • Karar verme, Sorumluluk Alma, Sorun Çözme ve İletişim Becerileri Kazandırma
 • Dikkat ve Düşünme Becerileri Geliştirme
 • Ön Ergenlik ve Ergenlik Dönemine Uyum Becerileri
 • Duygusal Alanda Destek
 • Mindfulness- Bilinçli Farkındalık çalışmaları yapılır, bu çalışmalar “grup çalışmaları”yla desteklenerek öğrencilerin ihtiyaç doğrultusunda belirli konularda kısa süreli paylaşım ve etkileşim grupları oluşturması sağlanır.

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Aileler ile yapılan görüşmeler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR biriminin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.
 • Yıllık olarak belirlenen zamanlarda yapılan toplantılarda aileler ile bir araya gelerek, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.
 • Ailelerin çocukları ile sağlıklı iletişim kurabilmeleri, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeleri için gelişim dönemlerine göre bilişsel, sosyal, duygusal ve psikolojik özellikler hakkında bilgilendirme amaçlı aylık veli bültenleri iletilir.
 • Çocukların gelişim dönemi özelliklerinin ve karşılaşılabilecek zor durumların ele alındığı, ebeveynler için çözüm yollarının paylaşıldığı “Ebeveyn Okulu” oturumları düzenlenir.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Okulumuzda sınıf öğretmenleri ile öğrencilerin gelişiminin konuşulduğu düzenli toplantılar gerçekleşir. Bölümler arası iş birliği esastır. Ayrıca öğretmenlerimizle öğrencilerimizin gelişimi bireysel toplantılar ile sürekli değerlendirilir.