Müzik

Okulumuzda müzik derslerinin sevdirilmesi ve öğrencilerimizin müziğe olan ilgi ve yeteneğini artırmak,  onların yaratıcılığını ortaya çıkarmak temel hedef olacaktır. Aynı zamanda öğrencilerimiz, ülkemizin zengin müzik kültürünü ve dünya müziğini yapılacak proje çalışmalarıyla öğrenecekler ve onların bu konudaki araştırmacı kimlikleri ön plana çıkarılacaktır. Akademik olarak koro, solo, solfej, armoni çalışmaları yapılacak; çağdaş müziğin temel ögeleri öğrenilecektir. Çalabildikleri enstrümanlara dair etüt çalışmaları yapılacak ve öğrencilerimiz bu konuda desteklenecektir. Arkadaşlarıyla grup müziği yaparak birçok konser planlaması yapmaları sağlanacaktır. Bu etkinlikler, öğrencilerimizin öz güven, kendini ifade edebilme becerileri geliştirecek, bedensel ve zihinsel anlamda gelişimlerine büyük katkılar sağlayacaktır. İlkokul 4. Sınıftan itibaren Müzikte branşlaşma çalışması başlamaktadır ve öğrencilerimiz enstrüman eğitimi almaktadır.