Spor Faaliyetleri

BJK Kabataş Vakfı Okulları Beden Eğitimi Bölümü olarak bizler; 1903’te kurulan Türkiye’nin ilk spor kulübü olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü kültürüyle yetişmiş, kendine güvenen, sosyal ve psikolojik yönden güçlü, Fair Play ilkelerine bağlı, paylaşma ve takım olma olgusunu benimseyen, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedef bilmekteyiz.

Büyük Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda “zeki, çevik ve ahlâklı” sporcular yetiştirmek, sporun evrensel değerleri olan “sevgi, dostluk ve barış” ilkeleri etrafında gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak en önemli amacımızdır.

ANAOKULU

BJK Kabataş Vakfı Anaokulu Beden Eğitimi ve Oyun Derslerinde;

Öğrencilerimiz; yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinlikler yaparlar. Eğitim faaliyetleri süresinde çocukların temel hareket becerileri kazanmaları sağlamak, beden farkındalığı oluşturmak, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliklerini (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) geliştirmek temel amacımızdır.

 

İLKOKUL

BJK Kabataş Vakfı İlkokulları Beden Eğitimi ve Oyun Derslerinde;

Öğrencilerimizi; dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve ritim becerileri gelişmiş; temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini kazanmış, kurallı oyun ve fizikî etkinliklerde etkili ve bedenini özgüvenle kullanan, hareket becerileri ile ilgili kavramları bilen, oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanan öğrenciler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir.

Öğrencilerin sağlıklı olmalarını sağlamak ve fiziksel uygunluklarını geliştirmek amacıyla çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler tasarlar.  Onların kendini tanıyan, bireysel sorumluluk alabilen, kendine güvenen ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmiş öğrenciler olarak yetişmeleri konusunda onları destekleriz. Süreç sonunda öğrencilerimizin iletişim becerileri gelişir ve öğrencilerimiz; iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik özellikleri kazanırlar.

BJK Kabataş Vakfı öğrencisi, her derste olduğu gibi beden eğitimi ve oyun derslerinde de doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren bireyler olmaları konusunda destek alırlar. Aldıkları eğitimle kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunları tanıyan ve uygulayan, bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılan ve aktif rol alan öğrenciler olarak  yetişirler.

 ORTAOKUL

BJK Kabataş Vakfı Ortaokulları Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde;

Öğrencilerin; dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve ritim becerileri gelişmiş; “atletizm, jimnastik, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi ve futbol” branşlarına  özgü hareket becerilerini kazanmış; bu sporların ilkelerini bilen, öğrendikleri ilkeleri çeşitli fiziksel etkinliklerde kullanabilen, öğrenciler olmaları beklenir.

Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda uygulayabilen; sağlıklı olmak için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılan, beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikimi olan ve değerlerimizi kavrayan öğrenciler yetiştirilir.

Beden eğitimi ve spor dersi yoluyla öğrencilerin öz yönetim ve iletişim becerileri gelişir; öğrenciler iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygılı olma… özellikleri kazanırlar. Beden eğitimi ve spor dersinde, kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunları tanıyan ve uygulayan, bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılan ve aktif rol alan öğrenciler yetiştirilir.

 

Anadolu Lisesi-Fen ve Teknoloji Lisesi

BJK Kabataş Vakfı Okulları Beden Eğitimi ve Spor Dersinde;

Amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, temel becerileri kazandırmak ve sene boyunca belirlenen branşların (atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, badminton, futbol) teknik ve taktik bilgilerini uygulayan; sporun hayatının bir parçası olduğunu bilen ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Olarak Hedeflerimiz:

  •  Öğrencilerimize sporu sevdirmek ve yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmaktır.
  • Öğrencileri, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri uygun olan spor branşına yönlendirmektir.
  • Bedensel gelişimlerine katkı sağlamak; sportif becerilerini geliştirmek; onların kuvvet, dayanıklılık, esneklik, çabukluk, denge gibi bedensel özelliklerini geliştirmektir.
  • Zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak; beden eğitimi ve spor aracılığıyla sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki öneminin kavramasını sağlamaktır.
  • Özgüven, yardımlaşma, liderlik, çabuk ve doğru karar verebilme gibi davranışsal özelliklerini geliştirmektir.
  • Sportif oyunlarda kazananı kutlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğretmektir.
  • Atatürk’ün spor ve sporcuya verdiği önemi kavratmak, bu doğrultuda hareket etmektir.
  • Beden eğitimi ve spordaki gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir.