Spor Faaliyetleri

Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, beden eğitimi derslerinde, öğrencilerimizin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine önem vermek ve sosyal yaşantısının içinde sporu hayat tarzı haline getirmesine olanak sağlamaktır. Fiziksel ve ruhsal açıdan bedenini tanıyan, yöneten ve onu koruyan; toplum içinde yer edinebilen sağlıklı bireyler yetiştirebilmektir.

Öğrencilerin beden eğitimi dersleri dışında da yeteneklerine uygun, aktivite ve okul takımlarına yönlendirilmesi bu sayede hem takımın etkili bir üyesi olma hem de liderlik özelliklerini keşfetme fırsatını bulmaları temel hedeflerimizdir.