BJK – Kabataş Vakfı Okulları

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yetkinlik temelli, yaşam merkezli, merak duygusunu besleyen, bugünün ve yarının becerileri ile donanmış, duyarlı ve çağdaş nesiller yetiştirmek.

Vizyon

Değerlerini geleceğe taşıyan, yarınları yazan nesiller yetiştirmek.