Kütüphane

BJK Kabataş Vakfı Okullarında öğrencilerimize; “Anaokulu-İlkokul, Ortaokul ve Lise Kütüphanesi” olmak üzere üç ayrı kütüphanede hizmet sunulmaktadır.  Kütüphanelerimizde üç dilde (Türkçe, İngilizce ve Almanca) basılı ve elektronik kaynaklar mevcuttur ve kullanıcılarımızın istedikleri an ulaşabilecekleri düzeydedir.

Eğitim öğretimi desteklemek ve öğrencilere bilgiye erişim becerileri kazandırmak amacı ile hizmet veren BJK Kabataş Vakfı Okulları kütüphanelerinde, disiplinler arası iş birliği esas alınarak kütüphane öğretmeni ile tüm branşlar için “kütüphane saatleri” planlanmıştır. Öğrencilerimiz, yıl içinde kütüphane saatlerinde “Bilgi Okuryazarlığı” dersi alırlar ve bu ders ile:

  • Araştırma
  • E-kaynaklar hakkında bilgi edinme
  • Veri tabanı kullanımını öğrenme
  • Araştırma ve referans kaynaklarını kullanmayı öğrenme
  • Kendine uygun kitap seçmeyi öğrenme
  • Kitap okuma alışkanlığını kazanma
  • Kütüphane web sayfasını kullanmayı öğrenme
  • Kütüphane kurallarını öğrenme
  • Kitap ödünç alma kurallarını öğrenme becerilerini kazanırlar.

Bu beceriler ile öğrencilerimizin; öğrenmeyi öğrenen, doğru bilgiye en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşan, akademik dürüstlüğü tüm yaşamlarında kullanan bireyler olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca kütüphanelerimizde kütüphane öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin birlikte hazırladıkları aktivite ve çalışmalar; tüm sınıflar için kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bağımsız ve paylaşımlı okuma aktiviteleri, eğitimler, seminerler ve yazar söyleşileri yapılmaktadır.

BJK Kabataş Vakfı Okulları Kütüphanesi olarak yürüttüğümüz projelerimiz de mevcuttur. Şu an aktif olarak yürüttüğümüz projemiz, içinde bulunduğumuz karantina ve online eğitim sürecinde çocuklarımızı elektronik cihazlardan ve günün yoğunluğundan arındırmak adına siz değerli velilerimizle birlikte başlattığımız “#evdeyimokuyorum” adlı projedir.

Bu proje kapsamında haftanın her günü velilerimizin eşliğinde öğrencilerimiz, “Her Şeyi Bırak Oku” çağrısı ile 20 dakika boyunca “gerçek” bir kitabı (elektronik bir cihaz kullanmadan) okumakta ayrıca okudukları kitabı tanıtan ve diğer okurlara tavsiyelerde bulunan kısa videolar çekmektedirler. Çekilen videolar, sosyal medya hesabımızda da paylaşılmaktadır.  Okuma kültürüne katkı sağlayan bu projeye sizler de destek olabilirsiniz.