Eğitim Teknolojileri

ANAOKULU

BJK Kabataş Vakfı Okulları Anaokulunda bilişim teknolojileri dersinde; öncelikle el göz koordinasyonu ve temel bilgisayar kullanım becerileri kazandırılan öğrencilerimizin “Kodlama, STEM, Robotik vb. “etkinlikleri eğlenerek öğrenmeleri hedeflenir.

Öğrenciler, Cubetto setleri ile algoritma geliştirmeyi; Braintech uygulamaları ile elektrik devreleri kurmayı, Makey Makey ile kodlayarak müzik aletleri oluşturmayı öğrenir ve “sürükle bırak” yapısında kodlama yapabilen öğrenciler olarak yetişirler. Oyun temelli öğrenme sayesinde bu bilgiler, kalıcı davranışlara dönüşür.

 İLKOKUL

BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokulunda bilişim teknolojileri dersinde; öncelikle el göz koordinasyonu, temel bilgisayar kullanım becerileri ve 3D tasarım becerileri kazandırılan öğrencilerimizin; “Kodlama, STEM, Robotik vb.”  etkinlikleri ile eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmiştir.

Öğrencilerimiz; teknoloji kavramını ve hayatımıza etkisini bilen, “bilişim etiği, güvenli internet kullanımı ve internet gizliliği” hakkında fikir sahibi olan, günümüz kavramlarından “bulut bilişim ve dijitalleşme” kavramlarına hâkim, Lego WeDo setleri ile tasarım ve robotik kodlama yapabilen, 3D tasarım ve elektronik devre tasarımı yapabilen bireyler olarak yetiştirilirler.

ORTAOKUL

BJK Kabataş Vakfı Okulları Ortaokulunda; teknoloji kavramını ve hayatımıza etkisini bilen, “bilişim etiği, güvenli internet kullanımı ve internet gizliliği” hakkında fikir sahibi olan, günümüz kavramlarından “bulut bilişim ve dijitalleşme” kavramlarına hakim, 3D tasarım yapabilen ve elektronik devre tasarımı yapan, bilgisayarı söküp takabilen, parçalarını tanıyan, döngü yapılarını ve koşullandırma yapılarını kendi programlarında kullanabilen, yaptığı program ile devre kartları üzerinde değişiklikler yapabilen, elektronik devrelerinde sensörleri kullanabilen, Lego EV3 seti ile robotik programlama yapan, kod yazarak Phyton dilinde program yazan ve hesap makinesi vb. programları yardım almadan kendisi yazabilen, Python ile döngüler ve koşullandırma yapılarını kullanabilen, Arduino ile gerçek hayata uygun ve optimize devre hazırlayabilen, veri tabanı kavramını bilen ve mantığını anlayabilen, WordPress ile kendi web sitesini oluşturup düzenleyebilen, HTML ve CSS kodları kullanarak kendi web sitesini kodlayarak yapabilen, UiPath ile Robotic Process Automation (RPA) kavramıyla tanışmış ve otomasyon programı yapabilen, Arduino ile makine öğrenimi ve derin öğrenme kavramlarını inceleyebilen ve kendi mobil uygulamasını geliştirebilen öğrenciler yetiştirilir.

LİSE

BJK Kabataş Vakfı Okulları Lisesinde; teknoloji kavramını ve hayatımıza etkisini bilen, bilişim etiği, güvenli internet kullanımı ve internet gizliliği hakkında fikir sahibi olan, günümüz kavramlarından “bulut bilişim ve dijitalleşme” kavramlarına hakim, elektronik devre tasarımı yapan, bilgisayarı söküp takabilen, parçalarını tanıyan, 3D tasarımlar yapabilen ve bu tasarımları 3D yazıcılardan kendi başına çıkartabilen, HTML, CSS ve BoostStrap kullanarak profesyonel web sayfaları tasarlayabilen, JavaScript ile bu sayfaları etkileşimli hale getirebilen, UiPath ile RPA projeler tasarlayabilen, kendi mobil uygulamasını tasarlayıp Arduino ile haberleştirebilen, veri tabanı kavramına hakim, yapay zeka ile sistem geliştirebilen, dijital tasarım ve video tasarımı yapabilen öğrenciler yetiştirilir.

BJK Kabataş Vakfı Okullarında bilişim teknolojileri derslerinde diğer tüm derslerde olduğu gibi öğrencilerin hayata ve insana saygılı, çevresine karşı duyarlı; haklarını bilen ve gerektiğinde saygı ve sevgi çerçevesinde savunan; soran, sorgulayan, özgür düşünen ve özgün, yaratıcı çalışmalar yapabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, geleceği inşa edecek iyi insanlar yetiştirmek için özenle çalışılır.