Eğitim Modelimiz

Değer Temelli, Tematik, Bütünsel Eğitim Modelimiz:

Yaşam içinde insanî ve toplumsal değerlerimizin, eğitim anlayışımıza ve akademik programlarımıza yansıtılmasıdır.

Anaokulundan liseye kadar tüm çalışmaların yönetim ve akademik olarak disiplinler arası iş birliği ile dikey ve yatay ortak akıl ile planlanması, uygulanması ve denetlenmesine dayalı bir programdır.

Tematik yaklaşım ile tüm kademelerde ortak değerleri hedef alarak, kalıcı öğrenmeyi besleyerek bilişsel düzeyde üst beceri ve yeteneklere dönüşmesi sağlanmaktadır.

Kurum eğitim liderleri, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerin üstün destek ve katkılarını içeren ortak bir yaklaşımdır.

 

BJK- KABATAŞ VAKFI ÖZEL OKULLARI