Lise Eğitim Sistemi

Fen ve Teknoloji Lisesi

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu biliriz. Uyguladığımız eğitim modelleriyle gençlerimizin başarılı olabileceği yönlerine göre; yetkinliklerini, yeteneklerini, çok yönlü becerilerini ve toplumsal kimlik yapılarını geliştiririz.

Gençlerimizi gelecek ve kariyer planları doğrultusunda iki ayrı lise türüne yönlendirerek yarınları yazmalarına fırsat tanırız. Okullarımızda ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, araştıran-sorgulayan, duyarlı, ilkeli ve Cumhuriyet’i Atatürk ile birlikte kurmuş bir geleneğin temsilcisi olduğunun farkında, değerlerini geleceğe taşıyacak gençler yetiştiririz.

BJK Kabataş Vakfı Okulları Özel Lise öğrencisi;

 • Yetenekleri doğrultusunda kariyer planı yapar.
 • Öz değerlendirmesini yapabilir.
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda kendisini ifade edebilir.
 • Ana dilinde ve birden çok yabancı dilde yazma, konuşma, okuma ve dinleme alanlarında başarı gösterir.
 • Analiz ve sentez yapabilir.
 • Bilimsel çalışmalarda yer alır.
 • Akademik mükemmeliyete ulaşmak için uğraşır.
 • Sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol alır.
 • Entelektüel birikime sahip, estetik anlayışı yüksek, sanatın en az bir türüne hakim bir düzeye ulaşır.
 • En az bir spor branşı yapabilen, bir enstrüman çalabilen, bir kodlama dili bilen bireyler haline dönüşür.
 • Problemlere farklı çözüm yolları geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarı gösterir.
 • 21. Yüzyıl becerilerini bilir ve uygular.
 • Kültürlerarası anlayış ve saygıyı benimseyen, daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturulmasına katkıda bulunacak, araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı bireyler olarak yetişir.

Başvuru Formu