Drama

21.yüzyılın eğitim kurgusu; eleştirel- yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim içinde ve takım halinde çalışmayı gerektirmektedir. Bu süreçlerin içinde çocukların yaratıcılıklarını beslemek, hayal gücünü genişletmek; onlara özgüven kazandırmak, eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve onlarda demokratik anlayışı geliştirmek için okulumuzda okul öncesi ve ilkokul kademesinde drama dersi yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin kendini sözlü ya da sözsüz ifade edebilmelerini sağlama, çevresine ve kendisine güvenmeyi öğretme, yaratıcılık ve estetik algılarını geliştirme drama dersinin temel hedeflerindendir. Bu doğrultuda derslere kimi zaman bir çocuk kitabı, kimi zaman bir film, kimi zaman bir resim veya bir müzik yapıtı eşlik eder. Böylece öğrenciler, drama dersinin teknikleri ile çeşitli sanat dallarının disiplinini bir arada çalışma fırsatı bulur. Serbest ya da senaryosu olan doğaçlama, role girme, dans etme, resim çizme, kitabın kavramını neden sonuç ilişkisi içinde tartışma, kurgu içinde sorunlara çözüm üretme drama dersinde yapılan çalışmalardır.