IB Diploma Programı

IB Diploma Programı (DP) lisenin son iki yılında 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak geliştirmeye teşvik eden, zorlayıcı ve dengeli bir lise eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Eylül 2022 tarihi itibarıyla BJK-Kabataş Vakfı Özel Okulları, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programını sunmak üzere IB kurumu tarafından bir IB Dünya Okulu- IB World School olarak resmen yetkilendirilmiştir. Okulumuzun IB Okul Kod numarası 061762 dir.

IB kurumunun web sitesinde https://ibo.org/school/061762/ linki üzerinden okulumuzun detaylarına doğrudan ulaşabilirsiniz. Sadece IB kurumunun yetkilendirme sürecini başarıyla tamamlayan okullar IB eğitim programlarını sunma yetkisine sahip olurlar.

IB Diploma Programı 1968 yılından bu yana uygulanmaktadır. Halen 160 ülkede yaklaşık 6000 IB okulu bulunmaktadır. Güncel istatistik detaylara (İngilizce dilinde) https://ibo.org/about-the-ib/facts-and-figures/ linki üzerinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ülkemizde IB Diploma Programı içerik ve işleyişi, 1999 yılının Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Halen Türkiye genelinde IB Diploma Programı uygulayan bazıları devlet okulu olmak üzere toplam 74 lise bulunmaktadır

IB Diploma Programı ve öğrencilere kazandırdıkları

IB Diploma Programı, öğrencileri hızla evrilen ve gitgide daha küreselleşen topluma etkili şekilde katılmaları için:

•   Onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirir,

•   Öğrencilerin altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış genişliği ve derinliği kazanmalarını sağlar,

•  Öğrencilerin kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlar,

•  Öğrencilerin en az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlar,

• Öğrencilerin geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz bilgi kuramı (Theory of Knowledge-TOK) dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlar,

•  Öğrencilerin bitirme Ödevi (Extended Essay-EE ) bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlar,

•  Öğrencileri yaratıcılık, eylem ve hizmet (CAS) aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar.

IB Diploma Programı Müfredatı

IB Diploma Programında öğrencilerinin, beş grubun her birinden (1 – 5 arası) bir ders seçmeleri gerekir. Böylece öğrenciler ana dillerinde, ikinci dilde, sosyal bilimlerde (bireyler ve toplumlar) ve deneysel fen bilimlerinde ve matematikte bilgi ve anlayış derinliği kazanırlar. Öğrencilerin ayrıca 6. gruptan bir seçmeli veya sanat dersi veya 1. veya 5. grup arasından bir ders daha seçmeleri ve aldıkları dersi 6’ya tamamlamaları gerekir.

Toplam 6 DP dersin 3`ü daha yüksek seviyede (High Level-HL) ve 3 `ü de  standart seviyede Standard Level-SL) alınabilir.

Yüksek seviyedeki dersler iki ders yılı boyunca toplam 240 öğretim saati; standart seviyedeki dersler de 150 öğretim saatidir. Yüksek seviye derslerinin ölçme değerlendirme hedef ve kriterleri standart düzey derslerinkine göre daha zorlayıcı ve iddialıdır. 

 Öğrenciler dersleri İngilizce olarak alırlar, proje ve araşırmalarını (Internal Assessment) ve bitirme sınavlarına bu dilde girerler.

Diploma Programı, belirli bir disipline ait veya disiplinler arası çalışmalara ek olarak öğrencilerin eğitim deneyimini genişleten ve onları bilgi ve becerilerini uygulamaya sevk eden üç temel ögeye öğeye sahiptir.

IB Diploma Programı ana çekirdekte neler var?

Bitirme Ödevi (Extended Essay-EE): Öğrencilerin çalışmakta oldukları DP derslerinden herhangi birine dair bir araştırma sorusunun (Research Question) derinlemesine incelenmesiyle bağımsız çalışma yapmasını sağlar. Böylelikle  öğrenciler seçtikleri DP dersinde kendi belirledikleri konu üzerine yaklaşık 18 aylık sürece yayılmış şekilde detaylı incelemeler yaparlar ve odaklanıp 4000 kelimelik bir makale ortaya çıkarırlar.

Bilgi Teorisi (Theory of Knowledge-TOK): Farklı akademik disiplinleri bir araya getiren öğrenime, kapsamlı bir yaklaşım getirir. Eleştirel düşünmeye ilişkin bu derste öğrenciler, bilmenin doğasını anlamaya çalışır ve bir insan yapısı olarak bilgiye ilişkin anlayışlarını derinleştirirler.

Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet (Creativity Activity Service-CAS):
Diploma Programı boyunca öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra bir grup etkinliğe katılmasını içerir. Yaratıcılık, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder. Eylem, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. CAS’in üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

IB Diploma Programında Ölçme ve Değerlendirme

IB Diploma Programında öğrenciler, programın sonunda haricî IB sınav uzmanları tarafından hazırlanan ve daha sonra IB değerlendirmecileri (IB Examiners) tarafından notlandırılan yazılı sınava girerler. Öğrenciler aynı zamanda okulda değerlendirme çalışmaları yaparlar; İç Değerlendirme -Internal Assessment- adı verilen bu çalışmalar önce dersin kendi öğretmenleri tarafından notlandırılır, sonrasında da IB nin kendi haricî moderatörlerine gönderilir veya doğrudan IB’nin kendi haricî sınav uzmanlarına gönderilir.

Her bir ders için verilen notlar 1 (en düşük) ila 7 (en yüksek) arasında değişir. Öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı Teorisi  (TOK) ve Bitirme Ödevi’nden (Extended Essay)  aldıkları toplam sonuçları için üç ek puana kadar alabilirler. Tüm program içerisinde belirli minimum performans seviyelerine ulaşmış ve yaratıcılık, eylem ve hizmet (CAS) gerekliliklerine yeterli katılımda bulunmuş olmalarına bağlı olarak en az 24 puan alan öğrencilere IB diploması verilir. Bir Diploma Programı öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puan 45’tir.

IB Diploma Programında, Ölçme ve Değerlendirme, kriter tabanlıdır (criterion based); bu da öğrenci performansının aynı sınavlara giren diğer öğrencilerin performansından çok her bir ders müfredatının hedeflerine ve amaçlarına dayalı olarak önceden belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerine göre ölçülmesi anlamına gelir. Öğrencilerin aldığı puan dağılımı istatistiksel olarak sabit kalmaktadır ve üniversiteler, öğrenci kabulü sırasında IB Diploma Programı’ndaki değerlendirme uygulamalarının disiplinine ve tutarlılığına önem verir.

Kalite güvencesi ve profesyonel gelişim

Bir IB Dünya Okulu olarak bir veya daha fazla IB programını sunmak isteyen tüm okullar ve okul grupları önce IB kurumu tarafından yetkilendirilmelidirler. Gereklilikler tüm okullar için aynıdır ve prosedür, okulların program(lar)ı başarılı şekilde uygulamaya hazır olduklarından emin olunması için tasarlanmıştır. Tüm IB Dünya Okullarının, aynı program standartları ve uygulamalarını kullanarak sürekli bir inceleme ve gelişim sürecine katılmaları gerekir.

IB; üst düzey becerilere sahip küresel bir öğrenme topluluğu geliştirmeye yönelik sürekli taahhüdünün bir parçası olarak yeni, deneyimli ve uzman okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin IB standartlarını ve uygulamalarını yansıtan IB programlarını başarılı şekilde anlamalarını, desteklemelerini ve sunmalarını sağlamak amacıyla çok çeşitli yüksek kaliteli profesyonel gelişim fırsatları sunar.

IB Misyonu

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu yüzden bu organizasyon; zorlayıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır.

Bu programlar; dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder.

DP Guide for Parents – EN

Ebeveynler için DP Kılavuzu – TR