IB

BJK-Kabatas Vakfı Özel Okulları, IB Diploma Programı için yetkilendirilmiş bir okuldur. BJK-Kabataş Vakfı Özel Okulları, öğrencilerimiz için önemli
olduğuna inandığı yüksek kaliteli, zorlu, uluslararası eğitime bağlılık gibi ortak bir felsefeyi paylaşan bir IB Dünya Okuludur.
*Yalnızca IB Organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş okullar, dört akademik programından herhangi birini sunabilir: İlköğretim Programı (PYP),
Ortaokul Programı (MYP), Diploma Programı veya Kariyerle İlgili Program (CP).
IB ve programları hakkında daha fazla bilgi için www.ibo.org adresini ziyaret edin.


BJK-Kabatas Vakfı Özel Okulları is an authorised school for the IB Diploma Programme. This school is pursuing IB Diploma Programme as an IB
World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that BJK-
Kabatas Vakfı Özel Okulları believes is important for our students.
*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle
Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP).
For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org