Kabul Sınavı Kılavuzu

BJK – KABATAŞ VAKFI OKULLARI

2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı

4, 5 ve 6.Sınıflar

ÖĞRENCİ KABUL SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

GENEL BİLGİLER

Bu sınava, 2019- 2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili genelinde resmi/özel  ilkokulların 4. sınıflarına devam eden, resmi/özel ortaokulların 5 ve 6. sınıflarına devam eden öğrenciler katılabilir. (2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alacakları “Denklik Belgesinde” belirlenen sınıfa başvuruda bulunacaklardır.)

 • 4. sınıf öğrencileri için sınav, 23 Şubat 2020 Pazar günü saat: 10.00’da tek seans
 • 5. sınıf öğrencileri için sınav, 23 Şubat 2020 Pazar günü saat: 10.00’da tek seans
 • 6. sınıf öğrencileri için sınav, 23 Şubat 2020 Pazar günü saat: 10.00’da tek seans

4, 5 ve 6. Sınıflar için sınav süresi, sınavın başlama ve bitiş saatleri aşağıda belirtilmiştir.

                                                SINIF                                    SINAV GÜNÜ ÖĞRENCİLERİN SINAV SALONUNA ALINMASI                                 SINAVIN BAŞLAMASI                                SINAVIN SONA ERMESİ ÖĞRENCİLERİN VELİLERE TESLİM EDİLMESİ
4 >> 5 23 Şubat Pazar 09.45 10.00 11.30 11.40
5 >> 6 23 Şubat Pazar 09.45 10.00 11.30 11.40
6 >> 7 23 Şubat Pazar 09.45 10.00 11.40 11.50

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

 • Sınava başvurular BJK – Kabataş Vakfı Okullarından ve web adresi bjkkabatasvakfiokullari.com üzerinden yapılır.
 • Sınav başvuruları 21.02.2020 tarihinde saat 17.00’de sona erer. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmez.
 • Tüm adaylar başvurularını yaptıktan sonra aranarak sınav giriş kartlarını vermek üzere okula davet edilir. Adayların sınav giriş kartlarını almak üzere okula gelirken yanlarında nüfus cüzdanlarını ve iki adet vesikalık fotoğraf getirmeleri istenir.

3. SINAV UYGULAMASI

 • Adayların sınava gelirken yanlarında bizim tarafımızdan verilmiş fotoğraflı kimlik kartlarını getirmeleri zorunludur.
 • Sınav, “çoktan seçmeli test” şeklinde ve aşağıda “Tablo 1’de” belirtilen derslerden ve soru sayılarında yapılır.
DERSLER SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI
4 >> 5 5 >> 6 6 >> 7
TÜRKÇE 15 SORU 20 SORU 20 SORU
MATEMATİK 15 SORU 20 SORU 20 SORU
FEN BİLİMLERİ 10 SORU 10 SORU 15 SORU
SOSYAL BİLGİLER 10 SORU 10 SORU 15 SORU
TOPLAM 50 SORU 60 SORU 70 SORU
 • Sorular 4 seçeneklidir.
 • Sınavda 4, 5 ve 6. Sınıflarda her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde puanlar hesaplanır.
 • Adaylar, sınav bitiminde sınav soru kitapçığı, optik cevap kağıdı ve sınava giriş kartlarını salon görevlilerine teslim ederler.
 • Kullanımına izin verilmeyen (cep telefonu, hesap makinesi vb.) araç gereçlerin kullanılması, optik formun ve kitapçığın salon görevlilerine teslim edilmemesi ya da öğrencinin kopya çektiğinin tespit edilmesi durumlarında adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Sınav süresince zorunlu haller dışında adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmez.

4. SINAV KAPSAMI

 • Sınav kazanımları, öğrencilerin içinde bulundukları yılın “MEB Öğretim Programları  İlk Dönem” kazanımlarıdır. 2. dönem kazanımlarından soru sorulmaz.

5. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, 25 Şubat 2020 Salı günü saat: 17:00 itibariyle bjkkabatasvakfiokullari.k12.tr adresinden duyurulur.

6. SINAV ÜCRETİ

 • Sınava katılım ücretsizdir.

7. BURS ORANLARI

 • 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 5,6 ve 7.sınıf olacak öğrencilere aşağıda oranlarda burs verilecektir.
  • 5. Sınıf olacak öğrencilerin 1.sine %100, 2.sine %75, 3.süne %50
  • 6. Sınıf olacak öğrencilerin 1.sine %100, 2.sine %75, 3.süne %50
  • 7. Sınıf olacak öğrencilerin 1.sine %100, 2.sine %75, 3.süne %50
 • Kitap, kırtasiye, kıyafet, yemek ve servis ücretleri burs kapsamı dışındadır.
 • Burs süresi 1 yıldır.
 • Bursların dağıtılmasında öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilir.