Okul Aile Birliği

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde yer aldığı üzere, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan okul aile birlikleri kurulur.

Okul Aile Birliği her eğitim yılının başında yapılan oylama ile seçilir. Belirli tarihlerde toplanan OAB etkinlikleri gönüllülüğe dayanır.