Online – Yüz Yüze Kayıt Kabul Sınavı Başvuru Kılavuzu

BJK – KABATAŞ VAKFI OKULLARI

2021– 2022 Eğitim Öğretim Yılı

4, 5, 6 ve 7. Sınıflar

KAYIT KABUL SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

GENEL BİLGİLER

Bu sınava, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ili genelinde resmî ve özel ilkokulların 4. Sınıflarına, ortaokulların ise 5, 6 ve 7. sınıflarına devam eden öğrenciler katılabilir. Kabul sınavlarımız pandemi kurallarına (maske, mesafe, hijyen) uygun şekilde yapılacaktır.

Sınavlarımız online ve yüz yüze olarak yapılacaktır.

ONLİNE KAYIT KABUL SINAVI

 • 4,5,6 ve 7.  sınıf öğrencileri için online sınav, 13 Şubat 2021 Cumartesi saat 11.00’de uygulanacaktır.                               

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 • Online sınava başvurular BJK – Kabataş Vakfı Okullarından ve web adresi www.bjkkabatasvakfiokullari.k12.tr üzerinden yapılır.
 • Online yapılacak sınav başvuruları 13.02.2021 tarihinde saat 13.00’de sona erer. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmez. Bir sonraki sınava giriş hakkı verilir.

  SINAV UYGULAMASI

 • Online sınav uygulaması adayın velisinin mail adresine saat 10.30’da iletilecek ve sınav saat 11.00 de başlatılacaktır.
 • Sınav, “çoktan seçmeli test” şeklinde ve aşağıdaki tabloda belirtilen dersler ve soru sayıları dikkate alınarak yapılır.

30 OCAK 2021 CUMARTESİ ONLİNE KAYIT KABUL SINAVI

 • Sorular 4 seçeneklidir.
 • Sınavda 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda, her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde puanlar hesaplanır.

SINAV KAPSAMI

 • Sınav soruları, öğrencilerin içinde bulundukları yılın “MEB Öğretim Programları Birinci Yarıyıl Dönemi ” kazanımlarına uygun şekilde oluşturulmuştur.  

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 • Online sınavın sonuçları 2 Şubat 2021 Salı günü 13.00 itibariyle SMS/mail adresi üzerinden gönderilecektir.

YÜZ YÜZE KAYIT KABUL SINAVI

•    4. ve 5. sınıf öğrencileri için yüz yüze sınav,  3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat  10.00’da tek oturum olarak uygulanacaktır.

•    6. ve 7. sınıf öğrencileri için yüz yüze sınav, 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 13.30’da tek oturum olarak uygulanacaktır.

3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YÜZ YÜZE SINAV

• 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için sınav süresi, sınavın başlama ve bitiş saatleri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 • Yüz yüze sınava başvurular BJK – Kabataş Vakfı Okullarından ve web adresi www.bjkkabatasvakfiokullari.k12.tr üzerinden yapılır.
 • Yüz yüze yapılacak sınav başvuruları 02.02.2021 tarihinde saat 13.00’de sona erer. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmez. Bir sonraki sınava giriş hakkı verilir.

 SINAV UYGULAMASI

 • Adayların yüz yüze sınava gelirken yanlarında fotoğraflı kimlik kartlarını getirmeleri, kimlik kartı yoksa son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğrafla ile sınava gelmeleri zorunludur. Fotoğraflı kimlik kartı bulunmayan adaylara okulumuz tarafından kimlik kartı düzenlenecektir. Bu nedenle sınavdan 45 dakika önce okulumuzda bulunmanız gerekmektedir.
 • Sınav, “çoktan seçmeli test” şeklinde ve aşağıdaki tabloda belirtilen dersler ve soru sayıları dikkate alınarak yapılır.

3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YÜZ YÜZE KAYIT KABUL SINAVI

 • Sorular 4 seçeneklidir.
 • Sınavda 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda, her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde puanlar hesaplanır.
 • Adaylar, sınav bitiminde sınav soru kitapçığı, optik cevap kâğıdı ve kimlik kartlarını salon görevlilerine teslim ederler.
 • Kullanımına izin verilmeyen (cep telefonu, hesap makinesi vb.) araç gereçlerin kullanılması, optik formun ve kitapçığın salon görevlilerine teslim edilmemesi ya da öğrencinin kopya çektiğinin tespit edilmesi durumlarında adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Sınav süresince zorunlu hâller dışında adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmez.
 • Adaylar sınava gelirken yanlarında kalem, silgi bulundurmaları ve maske takmaları gerekmektedir.

 SINAV KAPSAMI

 • Sınav soruları, öğrencilerin içinde bulundukları yılın “MEB Öğretim Programları Birinci Yarıyıl Dönemi” kazanımlarına uygun şekilde oluşturulmuştur. 

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 • Yüz yüze sınavın sonuçları, 8 Şubat 2021 Cuma günü saat 13.00 itibariyle SMS/mail adresleri üzerinden gönderilecektir.