KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

(“BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları A.Ş.”) olarak, BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları
Kabul Sınavı kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket
ediyoruz. Aşağıda kişisel verileri nasıl işlediğimize dair açıklamaları bulabilirsiniz:

a. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor?
Kişisel verileri hangi amaçlar ile işlendiğimizi, ilgili hukuki sebepleri ile birlikte
aşağıda inceleyebilirsiniz:
Kişisel verileri;
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması hukuki sebebine dayalı olarak;
– Sınav başvurularının alınması,
– Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi,
– Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
– Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayalı olarak;
– İlgili platformda / alanda sınav gerçekleştirilmesi,
– Sınav kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla işliyoruz.

b. İşlediğimiz kişisel veriler nelerdir?
Bursluluk sınavı başvuruları ile sınav kapsamında ad-soyad, e-posta ve
telefon numarası bilgilerinizi işliyoruz. Ayrıca velisi olduğunuz adayın ad-soyad,
sınav giriş kodu, okul ismi, okul türü, düzey ve alan bilgileri ile sınav
yanıtları ve sonuçlarına ilişkin kişisel verilerini işliyoruz.

c. Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu?
Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçiler
(örneğin, bilgi sistemleri desteği sağlayan firmalar) ve hukuki
yükümlülüklerimiz ve yasal talepler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar
ile, işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak
paylaşılacaktır.

d. Kişisel verileri işlemenin yöntemleri ve hukuki sebepleri neler?
Kişisel verileri, BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları Kabul Sınavı süreçlerinin yürütülmesi
için kullandığımız sistemler aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle
topluyoruz. Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile
“kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine
dayanıyoruz.

e. Kanun’un 11. maddesine ilişkin haklarımı nasıl kullanabilirim?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili
kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) bazı
usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki
yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi
bize iletebilirsiniz:
– Küçük Çamlıca, Şeker Maslak Sk. No: 11, 34696 Üsküdar/İstanbul
adresine posta yoluyla, ya da;
– Sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e-posta adresinizi kullanmak
suretiyle, kvkk@bjkkabatasvakfiokullari.k12.tr adresine e-posta
yoluyla.

KVKK ile ilgili sorularınız için; kvkk@bjkkabatasvakfiokullari.k12.tr
adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.