IB – TR

IBDP – Okulumuzda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Okulumuz kurulduğu yıl olan 2019’da IB Aday Statüsü başvurusunda bulunmuş ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında onay sürecine girmiştir. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra programın beklenen yetkilendirmesi ve uygulaması 2022-2023 akademik yılıdır. IBDP, IBO tarafından ek ücretlerin uygulandığı özel bir programdır.

BJK-Kabataş Vakfı Okulları IBDP Kabul Kriterleri

IBDP, öğrencilerin hem akademik hem de bireysel sosyal gelişimlerini artırmak için ulusal müfredatla uyumlu, yoğun içerikli bir müfredat sunmaktadır. IBDP okulumuzda isteğe bağlı bir programdır. Bu programın sorumluluklarını ve gereklerini yerine getirmeyi hedefleyen tüm öğrencilerimiz 11. sınıfa başlarken programı seçebilir. IBDP 2 yıllık bir programdır, Mayıs okulu olarak öğrencilerimiz programı 12. sınıfların Mayıs ayında tamamlayacaktır. Programa devam zorunludur.

IBDP

IB Diploma Programı, çeşitli derslerin sunulduğu altı ders grubundan oluşmaktadır. Program şematik olarak aşağıda yer almaktadır.

Dersler:

Grup 1: Türkçe A: Dil ve Edebiyat

Grup 2: Dil Edinimi

Grup 3: Birey ve Toplum

Grup 4: Bilimler

Grup 5: Matematik

Grup 6: Seçmeli Dersler

Bilgi Teorisi (TOK)

Bilgi Teorisi (TOK) dersi, IB Diploma Programının merkezinde yer alır. Bilgi Teorisi dersi, öğrencilerin bilginin doğasını ve bilgi sürecini keşfetmelerini ve düşünmelerini sağlar. DP’nin merkezinde yer alan Bilgi Teorisi (BT), okullarda en az 100 ders saati olarak okutulmaktadır.

Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet (CAS)

Yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS); Diploma Programı’nın bir parçası olarak her öğrencinin tamamlaması gereken üç temel unsurdan biridir. Diploma Programı boyunca çalışılan CAS, öğrencileri akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinliklere dâhil eder. Resmî olarak değerlendirilmez. Ancak öğrenciler, DP’nin bir parçası olarak CAS deneyimlerini yansıtır ve CAS için yedi öğrenme sonucunun elde edildiğine dair kanıt sağlar.

Mezuniyet Tezi (Genişletilmiş Makale)

Öğrenci bireysel olarak altı ana dersten birini seçer. Mezuniyet tezi, dipnotlar ve kaynakça hariç 4000 kelimeden oluşur. Önce danışman öğretmen, daha sonra IB tarafından objektif olarak değerlendirilir.

IBDP Değerlendirme Sistemi

IB, yüksek seviye (HL) ve standart seviye (SL) derslerine aynı sayıda puan verir. HL ve SL dersleri kapsam olarak farklılık gösterse de aynı düzey tanımlayıcılara göre değerlendirilir. IBDP değerlendirmesi, programı uygulayan tüm okulların öğrencilerini kapsayan iç ve dış bölümlerden oluşur. IBDP aday öğrencileri 11. ve 12. sınıflarda bitirme tezi, edebiyat yazılı görevi ve İngilizce B sözlü sunumlarını kendilerine verilen çalışma takviminde belirtilen sürelere göre tamamlarlar ve danışmanlarına teslim ederler. Bilgi Teorisi makalesi, danışman öğretmen gözetiminde IB tarafından belirlenen tarihlerde hazırlanır. Uluslararası Diploma Programı’nda öğrencilere altı konunun her birinde 1’den 7’ye kadar bir not verilir. Öğrencinin diploma sonucu, her dersten aldığı notlar ile temel derslerden, TOK ve Bitirme Tezinden aldığı ek puanların toplamından oluşur. En az 24 puan toplayan öğrencilere DP çekirdeğinin üç temel ögesinin başarıyla tamamlandığını içeren iki dilli bir diploma verilir. Bir öğrencinin alabileceği en yüksek not 45’tir. Öğrenciler, High Level derslerinin her birinde en az 3 puan almalıdır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Kriterleri

Aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:

– 6 dersin tüm değerlendirme unsurlarını ve ek diploma gerekliliklerini tamamlama,

– CAS çalışmalarını tamamlama,

– Adayın toplam diploma puanının 24 ve üzeri olması,

– Bilgi Teorisi, Bitirme Tezi ve seçilen derslerden herhangi birinden geçersiz “N” notu almaması,

– Bitirme Tezi ve/veya Bilgi Teorisinden “E” almamış olması,

– Herhangi bir düzeyde herhangi bir dersten 1 almaması,

– “2” puanlı (HL/SL) en fazla iki dersinin olması,

– Puanı “3” veya altında olan (HL/SL) en fazla üç dersinin olması,

– Yüksek Seviye (HL) derslerinden toplamda en az 12 puan alması,

– Standart Seviye (SL) derslerinden toplamda en az 9 puan alması,

– Akademik dürüstlük ilkelerine aykırı davranmaması.